Dr. Alp OKUTUCU

Otohemoterapi

Otohemoterapi olarak adlandırılan tedavi yönteminin bilimsel gerçekliği ele alınmaktadır.
Image

Otohemoterapi olarak adlandırılan tedavi yönteminin bilimsel gerçekliği ele alınmaktadır. Bu konuyla alakalı yapılmış olan birçok tıbbi çalışmalar kazanılan deneyimlerle birleştirilerek; kavram, yöntem ve bilimsel tespitler ışığında yorumlanmaktadır. Ayrıca meseleye sağlık sosyolojisi ve farmakoekonomi penceresinden bakılarak, otohemoterapinin sosyal ve mali açıdan avantajları da proje kapsamında izah edilmiştir.

Bu çalışma hazırlanırken, yöntem olarak dünyanın en güvenilir ve güncel tıbbi literatür sitelerindeki makaleler ve yayınlardan yararlanılmıştır. Özellikle, NCBİ-PUBMED, LOCATORPLUS, MEDLİNE, COCHRANE LİBRARY, vs. literatür kaynakları başta olmak üzere farklı daha birçok uluslararası literatür kaynaklarına başvurulmuştur. Otohemoterapinin etkinliği ve güvenilirliğiyle ilgili farklı ülkelerin üst düzey tıbbi merkezlerinde yapılan sayısız bilimsel çalışmalar, bu yöntemin hastalıkların birçoğunda hızla iyileşmelere ve “süregen-zinde immün aktivasyona” vesile olduğunu gözler önüne sermektedir.