Dr. Alp OKUTUCU

Perinoral Enjeksiyon Tedavisi (PIT)

Doğal ve tamponlanmış solüsyonların ağrılı alanlara, sinirlerin çok  hassas olduğu cildin hemen altına  küçük enjeksiyonlar yapılmasıyla uygulanır.
Image

Bu tedavi DrLyftogt tarafından bulunmuş ve daha sonra geliştirilmiştir.  Doğal ve tamponlanmış solüsyonların ağrılı alanlara, sinirlerin çok  hassas olduğu cildin hemen altına  küçük enjeksiyonlar yapılmasıyla uygulanır.

​DrLyftogt,bazikleştirilmiş, Ph 7.4olan steril sudaki 5% Dextrose kullanarak tedaviyi uygulamaktadır. Her tedavide amaç ağrıyı geçirmektir, bu ağrısız periyod başlangıçta 4 saat ile 4 gün arasında değişir. Tekrarlayan tedavilerle (genellikle 6-8 seans) sıklıkla haftada bir kez uygulanır, ağrılar azalarak geçer. Vakanın durumuna bağlı olarak başarı oranı 80-100 % dır.

Ağrıda bu kadar belirgin bir azalmaya neden nedir?

Dr. Lyftogt P.I.T (PerineuralInjectionTherapy) tendon, ligament veya eklemleri hedef alan bir değildir. 

​Geliştirilen hipotez, glukozun sinir gövdesinde bulunan nociceptor denen, glukoza duyarlı olan ve hemen cildin altında olan ağrı liflerini hedef alarak etki ettiğidir. Bu sinir gövdelerinin her milimetresinde 30.000 küçük sinir lifi bulunur. Bu sinir liflerinin hemen hemen yarısı çeşitli ağrı lifleridir ki bunlar Sensocrine veya PepdidergicNociceptorlerdir. Bu lifler, çeşitli kimyasal, fiziksel ve ısı uyaranlarına cevap olarak neuropeptidlerneurohormonlar salgılarlar.

Bu hormonal ve endokrin fonksiyon, dokunun homeostasisinin nedenidir ve dokunun devamı ve tamiri için en önemli faktördür.

​Normal koşullarda homeostasis durumu ağrı ve enflamasyona neden olmaz ama yaralanıp hasar gördüğü zaman bu pepdijerdiknociceptörler aktive olur ve ‘’Nöralji’’, ‘’Nöropatik Ağrı’’, veya ‘’Kronik Ağrı’’ olarak adlandırılan ağrılı durumlara sebep olurlar.

PeptiderjikNociceptorler ayrıca sinirlerin içindeki yüksek asit seviyesine veya asidosise ve düşük  glukoz seviyesine veya glukopeniye de reaksiyon verirler. Nörojenikenflamasyona neden olurlar ve yanmayı artırırlar, bu da beyinde ‘’Nöropatik Ağrı ‘’ olarak algılanır.

​Nöropatik ağrı dokularda ve peptiderjik küçük sinir liflerinde aşırı derecede düşük enerji seviyesi veya glukozseviuesininhomeostatik alarm sinyali olarak gözlemlenmektedir. PIT tedavisi dokudaki ve küçük peptiderjik sinir liflerindeki glukoz ve asit seviyelerini normale döndürmekte, nöropatik ağrıyı ve nörojenikenflamasyonu azaltmaktadır.

Sinir gövdesinin koruyucu kılıfının yapısı tendon ve ligamentlerin yapısına çok benzemektedir.

​Bu kılıf sinir gövdesinin innervasyonunu kendine ait küçük sinir lifleri sağlar ve bunlara ‘’NerviNervorum’’adı verilir. Bu nervinervorumlar yaralanıp irrite olduğunda, sinir gövdesinin koruyucu kılıfında şişmeye ve ağrıya sebep olurlar. Bu 125 yıl önce Londra’da Prof. John Marshall tarafından gösterilmiş ve ‘’NeurogenicInflammation ‘’olarak adlandırılmıştır.

​Bu tür nörojenikenflamasyonaNSAID’lar ve KORTIZON etki etmemektedir. Ayrıca bu ilaçların bilinen birçok yan etkileri vardır.

​DrLyftogt 5000 de fazla hasta üzerinde yaptığı klinik çalışmalarla PIT tedavisi ile nörojenikenflamasyonun ve nöropatik ağrının etkili bir şekilde tedavi edildiğini göstermiştir

PIT Tedavisi ağrılı mıdır?

Yapılan mikro enjeksiyonlar 30 gauge’lık  çok ince iğnelerle yapılır ve hasta hemen hemen hiç ağrı hissetmez.

Ağrı tamamen geçer mi?

Başarı oranı 80-100 %arasında değişiyor. Yeterli sayıda yapılan seanslardan sonra ağrı genellikle tekrarlamaz.

Kaç tedavi gerekir?

​Birçok hasta 6-8 tedaviden sonra ağrıdan kurtulur.

Güvenli midir? Yan etkileri var mıdır?

Çok güvenlidir, glukozaallerji saptanmamıştır. Enjeksiyon yerinde hafif morarmalar olabilir. Enfeksiyon riski ise 1/300.000 dir!

Hangi ülkelerde bu tedavi uygulanıyor?

DrLyftogt 1500 den fazla doktora eğitim vermiştir. Bu tedaviyi kullanan ülkeler arasında;

A.B.D, Arjantin, Avustralya, Kanada,Almanya, İtalya, Meksika, Hollanda, Filipinler ve Tayvan’dır.